Schilderijen recent werk

Blijven we bellen blazen met elkaar op sociale media?