Beelden / objecten recent

Recente beelden en objecten. De korte lont. Het consumentisme en de kennelijk afnemende waarde van feiten en moraal. De vraag naar zin en de gevolgen voor eenzaamheid, innerlijke leegte en rentmeesterschap, hoe zit dat? Blijven we bellen blazen met elkaar op sociale media? Kortom hoe maak je deze tijd zichtbaar?