Beelden / objecten recent werk

De korte lont. Het consumentisme en de kennelijk afnemende waarde van feiten en moraal. En tegelijkertijd de vraag naar zingeving. En ook de gevolgen voor eenzaamheid, innerlijke leegte. Rentmeesterschap in een tijdperk van nihilisme, hoe zit dat?